Audyt HR

Audyt jest badaniem, którego celem jest zobrazowanie aktualnej sytuacji HR w organizacji oraz zarekomendowanie odpowiednich rozwiązań w obszarze zarządzania personelem, które będą wspierać realizację celów strategicznych firmy.
Mogą być nim objęte wszystkie lub wybrane procesy HR w firmie.

Audyt dostarczy odpowiedzi na pytania:

  • jak dziś jest? (jak obecnie realizowane są procesy HR w firmie)

  • dlaczego tak jest? (co powoduje, że na dziś procesy HR są skuteczne/mało skuteczne)

  • jakie są tego konsekwencje?

  • jakie podjąć działania - co zmienić, wprowadzić, wzmocnić?

Audyt może składać się z kilku elementów np. wywiadów wewnętrznych, analizy stosowanych w firmie narzędzi czy dokumentów, ankiety, warsztatów focusowych.

Jest projektowany wspólnie. W jego efekcie powstaje raport z rekomendacjami dalszych działań w organizacji.