Karty rekrutacji

Jestem autorką narzędzia, które wspiera rekrutację pracowników - KART REKRUTACJI.

Karty rekrutacji zaprojektowałam po to, by w łatwy i uporządkowany sposób planować i prowadzić rekrutację oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Tworzyłam je z myślą o:

 • właścicielach firm, którzy sami rekrutują do swoich zespołów

 • managerach, prowadzących rekrutację samodzielnie

 • wirtualnych asystentkach, które prowadzą procesy rekrutacyjne dla swoich Klientów

 • początkujących rekruterach, którzy budują swój HR-owy warsztat

 • każdym, kto rekrutuje pracowników i chce to robić lepiej.


Karty rekrutacji są uniwersalnym narzędziem, które możesz dopasować do prowadzonego przez Ciebie procesu rekrutacji. Jest to zestaw formularzy, które uzupełniasz w oparciu o ważne w danej rekrutacji kryteria. "Sercem" Kart rekrutacji jest Karta rozmowy kwalifikacyjnej - formularz, który zabierasz na rozmowę z kandydatem, by zebrać informację m.in. o:

 • poszukiwanych u kandydata kompetencjach, umiejętnościach, wiedzy, doświadczeniu

 • jego motywacji do podjęcia pracy

 • kwestiach formalnych, związanych z zatrudnieniem np. oczekiwania kandydata co do formy umowy czy jego dyspozycyjności


Oprócz karty otrzymasz dodatkowe wskazówki:

 • instrukcję wypełnienia karty (manual)

 • plan i harmonogram rekrutacji - do ustalenia według Twoich potrzeb

 • listę przykładowych kompetencji twardych i miękkich

 • poradnik o tym, jak udzielić informacji zwrotnej po rozmowie kwalifikacyjnej

 • narzędzie umożliwiające zestawienie i porównanie kandydatów w rekrutacji


Karta rekrutacji przyczyni się do tego, że będziesz bardziej komfortowo i pewnie czuł się podczas spotkań rekrutacyjnych. Będzie stanowić dla ciebie rzeczywiste wsparcie w podjęciu decyzji o zatrudnieniu właśnie TEJ wybranej osoby.


Więcej informacji o Kartach znajdziesz w moim sklepie - https://kartyrekrutacji.pl/