Rekrutacja Pracowników

Prowadzę procesy rekrutacji na stanowiska wszystkich szczebli.
Projekt rekrutacyjny tworzę w odpowiedzi na konkretne potrzeby, które wspólnie omawiamy i może obejmować cały proces (od momentu stworzenia profilu kandydata aż po zatrudnienie wybranej osoby) lub jego elementy np. zaprojektowanie i publikację ogłoszeń, wstępną selekcję aplikacji czy przeprowadzenie pierwszych rozmów z wybranymi kandydatami.

Standardowo proces trwa od 4-8 tygodni, w zależności od stopnia skomplikowania projektu i jego zakresu, dostępności kandydatów i możliwości organizacyjnych pracodawcy.


Jak zbudowany jest standardowy proces rekrutacji?


W rekrutacji ważne jest dla mnie zadbanie o wszystkich uczestników procesów - wierzę, że dobra rekrutacja to ta, w której każda ze stron ma szansę na otwartą komunikację, przedstawienie swoich oczekiwań i potrzeb. Taka, w której działamy zgodnie z planem, co daje poczucie bezpieczeństwa i rodzi zaufanie. Taka, w której informacja dociera do wszystkich na czas i jest kompletna.

Jestem "ludzkim" rekruterem - buduję dobre relacje z kandydatami, wspieram ich w całym procesie, dbam o ich doświadczenia tak, by czuli się zaopiekowani. By w przyszłości, gdy staną się pracownikami (i/lub Klientami firmy), mieli pozytywne nastawienie do organizacji - by było to ich miejsce z wyboru.