Rekrutacja Pracowników

Prowadzę procesy rekrutacji na stanowiska wszystkich szczebli.
Projekt rekrutacyjny tworzę w odpowiedzi na konkretne potrzeby, które wspólnie omawiamy i może obejmować cały proces (od momentu stworzenia profilu kandydata aż po zatrudnienie wybranej osoby) lub jego elementy np. zaprojektowanie i publikację ogłoszeń, wstępną selekcję aplikacji czy przeprowadzenie pierwszych rozmów z wybranymi kandydatami.

Standardowo proces trwa od 4-8 tygodni, w zależności od stopnia skomplikowania projektu i jego zakresu, dostępności kandydatów i możliwości organizacyjnych pracodawcy.

Zapewniam 12 tygodniowy okres gwarancji – w sytuacji, w której kandydat zarekomendowany przeze mnie zrezygnuje z pracy z własnej inicjatywy, zobowiązuję się do ponownego przeprowadzenia procesu selekcji i rekrutacji bez żadnych opłat.


Jak zbudowany jest standardowy proces rekrutacji?

  1. Określamy profil idealnego kandydata

  2. Tworzę propozycję pracodawcy i jej komunikację (np. ogłoszenia rekrutacyjne, komunikaty do social media)

  3. Pozyskuję adekwatne aplikacje m.in. poprzez publikację ogłoszeń czy działania direct search (bezpośrednie poszukiwania kandydatów, którzy zazwyczaj nie są aktywni na rynku pracy)

  4. Prowadzę proces selekcji - który może składać się z różnych etapów: kwestionariuszy rekrutacyjnych, rozmów telefonicznych, spotkań rekrutacyjnych, próbek pracy, procesów Assessment Centre

  5. Rekomenduję kandydatów - przedstawiam raport i dokumenty aplikacyjne wybranych osób

  6. Organizuję spotkania z kandydatami

  7. Jestem obecna w całym procesie komunikacji z kandydatami - wspieram aż do momentu złożenia oferty wybranej osobie

  8. Udzielam informacji zwrotnej wszystkim kandydatom włączonym w rekrutację


W rekrutacji ważne jest dla mnie zadbanie o wszystkich uczestników procesów -
wierzę, że dobra rekrutacja to ta, w której każda ze stron ma szansę na otwartą komunikację, przedstawienie swoich oczekiwań i potrzeb. Taka, w której działamy zgodnie z planem, co daje poczucie bezpieczeństwa i rodzi zaufanie. Taka, w której informacja dociera do wszystkich na czas i jest kompletna.

Jestem "ludzkim" Rekruterem - buduję dobre relacje z kandydatami, wspieram ich w całym procesie, dbam o ich doświadczenia tak, by czuli się zaopiekowani. By w przyszłości, gdy staną się pracownikami (i/lub Klientami firmy), mieli pozytywne nastawienie do organizacji - by było to ich miejsce z wyboru.