Szkolenia kompetencji miękkich

Prowadzę szkolenia z obszaru kompetencji miękkich np. skutecznej komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, planowania i organizowania pracy czy kompetencji managerskich.

Projektuję szkolenie w odpowiedzi na indywidualne potrzeby, uwzględniając m.in. branżę, aktualną sytuację w organizacji, strukturę i skład zespołów, kompetencje pracowników. Najkorzystniej, jeśli szkolenie jest poprzedzone badaniem potrzeb szkoleniowych pracowników i zespołów - wewnętrznie lub z moim wsparciem. Mamy wówczas szansę dopasować treść szkolenia tak, aby wzmocnić lub uzupełnić kompetencje czy wiedzę, niezbędną pracownikom w ich codziennej, efektywnej pracy.

Projekt szkoleniowy zakłada kilka etapów, które są ustalane we wspólnej rozmowie i może obejmować m.in.:

  • badanie potrzeb szkoleniowych

  • zaprojektowanie szkolenia dopasowanego do potrzeb

  • organizację szkolenia

  • przeprowadzenie szkolenia

  • przekazanie raportu ewaluacyjnego po zakończonym szkoleniu

Pomagam również w badaniu potrzeb szkoleniowych pracowników, planowaniu, wyszukiwaniu i organizowaniu dla nich szkoleń, które uzupełnią lub wzmocnią ich kompetencje.