Wsparcie HR - abonament

Jest to usługa dedykowana organizacjom, które nie posiadają własnego działu personalnego, ale którym zależy na stałej współpracy w obszarze HR.

Celem współpracy jest monitorowanie sytuacji personalnej w firmie oraz proponowanie i wdrażanie dopasowanych rozwiązań HR.


W ramach uzgodnionego pakietu godzin i zadań mogę zaproponować wsparcie w takich obszarach jak:

  • rekrutacja personelu

  • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń

  • opracowywanie zakresów obowiązków i opisów stanowisk

  • audyt HR

  • projektowanie i przeprowadzenie badanie zaangażowania pracowników

  • projektowanie i wdrożenie procesu oceny okresowej pracowników

  • projektowanie i wdrażanie innych narzędzi HR np. zaprojektowanie przewodnika dla nowozatrudnionych pracowników, opracowanie procedur personalnych czy standardów związanych z rozwiązaniem umowy z pracownikiem

  • inne zadania z obszaru HR, które w danym momencie są ważne w organizacji.